Bedrijfscoaching bij Centrum Heartwork

Coaching

Weten wat je eigen kracht is, wat je kwaliteiten en talenten zijn. Hoe je leert je doelen te verwezenlijken. Dat vraagt om reflectie: een pas op de plaats voor bewustzijn en inzicht.

Coaching richt zich op het behalen van je doelen door gebruik te maken van wat je al bewust weet en kan, en het verkrijgen van inzichten in wat je belemmert en juist verder helpt. Of het gaat om je persoonlijk functioneren, herstel van een burn-out of je volgende loopbaanstap: het is geschikt voor iedereen die bewuster wil leven, ontwikkelen en meer doelen wil verwezenlijken.

Ervaringen

In de periode van februari tot en met augustus 2018 heb ik met Caroline een coachingstraject doorlopen. In de periode hier voorafgaand ben ik zowel in privé en op mijn werk tegen verschillende obstakels aan gelopen waardoor het voor mij lastig was mijn werk goed uit te voeren. Na verschillende oriëntatie gesprekken was het voor mij duidelijk om met een coach verder te gaan die mijn eigen obstakels bloot kan leggen en van daaruit weer op te gaan bouwen.

Caroline bleek hier invulling aan te kunnen geven en ons kennismakingsgesprek gaf mij het vertrouwen om het coachingstraject met elkaar te starten. Samen hebben we een plan van aanpak opgesteld met de punten die we willen onderzoeken. Het plan hebben we gedurende de coaching als leidraad gebruikt en per sessie invulling gegeven. Wat ik fijn vond aan de opbouw is dat na een sessie Caroline opdrachten, overdenkingen meegeeft waar je de opvolgende periode invulling aan kan geven. Zo blijf je getriggerd om met deze gevoelens en emoties bezig te blijven. Ook hebben we gedurende het coaching traject het gesprek kunnen hebben of we nog op de goede weg waren en hoe we er voor stonden.

Al onze gesprekken en sessies heb ik als heel constructief ervaren en maken dat ik hier nog steeds op terug kan vallen. Het heeft mij een stevige basis gegeven om gevoelens en feiten van elkaar te scheiden. Het kunnen herkennen en doorbreken van vaste patronen en zien wanneer een valkuil opdoemt.

Ik heb weer focus in mijn privé en werk kunnen geven en kan hierbij dicht bij mijzelf blijven. Ik sta weer aan het roer!

Jan-Willem

Projectmanager

Caroline heeft mij enorm geholpen in het herstelproces van een burn-out.

Bij Caroline mag en kan alles er zijn, zoals het is. In het hier en nu. Ze heeft mij geleerd om met pure aandacht zonder oordeel te kunnen voelen in mijn lichaam. Ook heeft het mij heel erg geholpen om met haar letterlijk op de vloer mijn dilemma’s uit te werken, middels systemisch werken. Dit gaf mij heel veel inzicht.

Door mijn sessies met haar heb ik weer richting gevonden en kan ik zelf verder met veel stevigheid en vertrouwen.  

Paul

Leidinggevende

Bij Caroline heb ik een loopbaantraject gevolgd. Ik kwam bij haar op een punt in mijn leven waarop ik echt hulp kon gebruiken bij het uitzoeken wie ik nu ben en wat ik écht leuk vind: Na mijn studie ben ik een vakgebied ingerold en heb mij hierbinnen ‘succesvol’ weten te ontwikkelen. Gedurende deze jaren heb ik steeds binnen het vakgebied mijn volgende stappen gezocht en ben ik ongemerkt mijn identiteit gaan ontlenen aan de functie die ik bekleedde. Dit liep (uiteraard) op een gegeven moment spaak, waarop ik uiteindelijk bij Caroline terecht ben gekomen.

Inzicht en Effect

In 12 sessies, waarbij ik ook een aantal thuisopdrachten heb gekregen, heb ik geleerd waar ik voor sta en waar mijn eigen/echte passie ligt (niet de passie die past bij de werkgever/functie). Ook heb ik geleerd naar mijn intuïtie te luisteren en kan ik beter omgaan met mijn ‘kritische ik’. Hierdoor heb ik meer rust en zelfvertrouwen.

Structuur

Het traject kan grofweg opgesplitst worden in 2 hoofdthema’s: in het eerste deel was er ruimte voor grondig zelfonderzoek en in het tweede deel keken we samen hoe we eerdere bevindingen concreet konden vertalen naar taken en functies. Ook was er praktische begeleiding bij het maken van een CV, LinkedIN profiel etc. Tijdens de sessies bespraken we de opdrachten en de obstakels en/of bevindingen die hieruit naar voren kwamen. ‘Deadlines’ voor de opdrachten werden telkens in overleg bepaald; hierin heb ik geen druk gevoeld vanuit Caroline.

Over Caroline

Wat ik als heel prettig heb ervaren in de samenwerking met Caroline is dat zij nooit (ver)oordeelt, er te allen tijden ruimte is voor eigen inbreng (ook wat betreft het programma) en zij gestructureerd en professioneel werkt. Daarnaast is Caroline een rustig en prettig persoon en begeleid je op deze wijze naar een betere versie van jezelf.

Ik kan een ieder die aan zichzelf wil werken het loopbaantraject bij Caroline van harte aanbevelen!

Karen

Onderneemster

Maak een afspraak of stel een vraag.

Privacyverklaring

Contactgegevens

Prinses Maximalaan 17
3708 ZT Zeist
06-41342450
info@centrumheartwork.nl

Praktijkruimte Centrum Heartwork
Kaart locatie Centrum Heartwork - Zeist
Translate »